Flisemagasinet sætter en stor ære og respekt i at flise og klinkearbejdet bliver lavet korrekt!​

Derfor vil vi gerne være behjælpelige med anvendelig information om vigtige arbejdsprocesser, når fliser og klinker skal monteres. Flisemagasinet anviser her hvordan opgaverne løses korrekt. Der er forskellige krav og anvisninger omkring badeværelse, bryggers eller rum uden for vådzoner, som køkken/alrum, stue, gang osv.​

Vådzone​

I et badeværelse er det et lovkrav at sikre våde zoner med en særlig gummipasta også kaldet en membran. Vådzonen er den del af rummet der er under direkte vandpåvirkning. Det er i denne zone, at der stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandling. Fugtige zoner skal sikres med fliser eller en fugtbestandig maling. På nedenstående billeder vises hvordan.​

Figur 1 vådzone​

På denne figur påsmøres membranen på hele gulvet og brusekabinen fra gulv til loft, samt 50 cm fra vådzonens afgrænsning. Er badeværelset med en loftshøjde udover 240 cm betragtes vådzonen dog kun hertil. Vådzonens fald laves minimum 50 cm udenfor bruseafgrænsningen. På gulvarealet må der ikke være rørgennemføringer. Det skraverede område viser hvor faldet skal laves til og fra.​

pic

Figur 2 vådzone

På denne figur er vådzone og fugtig zone adskilt af en fastmonteret brusevæg. Dog skal væggene mindst have en bredde på 25 cm. Bruseafskærmning under 25 cm er figur 1 gældende. Her skal gulvarealets fald laves indenfor den fastmonterede afskærmning. Opkant ved brusenischens indgang bør en opkant så vidt muligt undgåes. Det er ikke den korrekte løsning, og den skæmmer det færdige resultat af fliser og klinker.​

pic

Figur 3 vådzone

Denne figur illustrerer et badeværelse, hvor der er monteret et badekar. Vådzonen skal ved denne løsning påføres 50 cm udover badekarets afgrænsning, samt monteres 240 cm lodret. Det samme gør sig gældende ved gulvarealet rundt om badekaret. 

Hvis valget falder på fastmonterede brusevægge er løsningen på figur 2 gældende, dog skal membranen påføres 25 cm fra afskærmningen.​

pic

 

Figur 4 vådzone

Denne figur illustrerer en sikring af vådezone omkring en vask. Bemærk at denne løsning kun er lovpligtig hvis der er monteret en hovedbruser på amatureret.​

pic

Figur 5 vådzone

Denne figur illustrerer et badeværelse under 3,25 m2. I dette rum skal hele gulvarealet samt væggene sikres med membran.​

pic