1.​Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Flisemagasinet ApS
Stenbukken 20
9200 Aalborg SV
CVR. 29530610
info@flisemagasinet.dk

2.​Hvad bruges dine oplysninger til

Vi bruger dine personoplysninger til at registrere hvilke fliser, badmøbler, plejeprodukter mv. du har kigget på og valgt i vores udstilling, så vi kan sende tilbud, ordrebekræftelse og faktura til dig og levere de rigtige varer. Derudover bruger vi oplysningerne til at finde frem til hvilke vare du tidligere har købt, så vi kan matche et evt. genkøb.

3.​Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.
Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

​Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, e-mail, telefonnummer og adresse)
​For erhvervskunder også CVR. Nr.
​Købshistorik
​Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

4.​Hvordan indsamler vi data om dig

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjepart, såsom håndværkere og arkitekt.

5.​Hvem kan vi dele dine oplysninger med

Flisemagasinet ApS videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din vare.

Vi vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af dine vare:

​Vores fragtleverandør, så varerne kan blive leveret på den korrekte adresse
​Vores vare leverandører, så fabrikken kan klargøre dine vare med korrekt mærkning i forbindelse med en direkte levering udenom vores lager

6.​Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Flisemagasinet ApS sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længde de er nødvenlige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

Købshistorik bliver som minimum opbevaret i 5 år, for at opfylde bogføringens lovgivningen.

7.​Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos Flisemagasinet ApS gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger.

Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

8.​Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Flisemagasinet ApS har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

  • ​Sletning
  • ​Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Flisemagasinet ApS
  • ​Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil i høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Som kunde hos Flisemagasinet ApS har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger hos Flisemagasinet ApS slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

  • ​Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandling),
  • ​Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
  • ​Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet,
  • ​Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Hvis du mener at Flisemagasinet ApS behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.​